اجاره بخاری فن دار : اجاره کولر, اجاره بخاری، گرماکاران، مرکز اجاره کولر و اجاره بخاری اجاره بخاری فن دار – اجاره کولر, اجاره بخاری، گرماکاران، مرکز اجاره کولر و اجاره بخاری

اجاره کولر

اجاره بخاری

اجاره کولر

اجاره بخاری

برچسب: اجاره بخاری فن دار

اجاره بخاری فن دار

اجاره بخاری فن دار 640

اجاره بخاری فن دار : اجاره بخاری فن دار که مناسب 800 متر مکعب می باشد و با استفاده از انرژی گاز و پرتاب فن اکسیال محیط های بزرگ را بصورت ایمن گرم می کند. این دستگاه دارای قدرت حرارتی 45000 کیلوکالری در ساعت بوده و به لحاظ استفاده از فن جهت پرتاب باد گرم […]