اجاره کولر

اجاره بخاری

اجاره کولر

اجاره بخاری

برچسب: اجاره کوره هوای گرم گازی

اجاره کوره هوای گرم گازی

اجاره کوره هوای گرم گازی 1560

اجاره کوره هوای گرم گازی 1560 اجاره کوره هوای گرم . کوره هوای گرم گازی 1560 وسیله ای جهت گرمایش فضاهای تجاری مانند تعمیرگاه، سوله ها، انبار و فضاهای صنعتی مانند کارگاه های تولیدی، کارخانه های کوچک و از این دست می باشد. بر خلاف بخاری های کارگاهی معمولی که با استفاده از انتقال گرما […]

اجاره کوره هوای گرم گازی

اجاره کوره هوای گرم گازی 760

اجاره کوره هوای گرم گازی 760 انرژی : اجاره کوره هوای گرم گازی 3060 . کوره هوای گرم گازی 760 وسیله ای جهت گرمایش فضاهای تجاری مانند تعمیرگاه، سوله ها، انبار و فضاهای صنعتی مانند کارگاه های تولیدی، کارخانه های کوچک و از این دست می باشد. بر خلاف بخاری های کارگاهی معمولی که با […]