اجاره کولر

اجاره بخاری

اجاره کولر

اجاره بخاری

برچسب: پنکه مه پاش لوله ای

پنکه مه پاش لوله ای

پنکه مه پاش لوله ای پنکه مه پاش لوله ای یک نوع پنکه است که با آزاد سازی قطرات ریز آب در هوا باعث می‌شود دما خیلی زودتر نسبت به پنکه‌های معمولی کاهش یابد. کاربرد پنکه مه پاش لوله ای از دیگر قابلیت های این پنکه های مه پاش ضدعفونی کننده بدون آن ها است […]