اجاره کولر

اجاره بخاری

اجاره کولر

اجاره بخاری

برچسب: پنکه مه پاش لوله ای

پنکه مه پاش لوله ای

پنکه مه پاش لوله ای پنکه مه پاش لوله ای پنکه مه پاش یک نوع پنکه است که با ازاد سازی قطرات زیر اب در هوا باعث میشود دما خیلی زود تر نسبت به پنکه های معمولی کاهش یابد . کاربرد پنکه مه پاش لوله ای از دیگر قابلیت های این پنکه های مه پاش […]